Du er her: Hjem | Tjenester | NAV

 
Nav Verran
Nav-logo
 
Sentralbord: 55 55 33 33
 
Fax: 74 73 24 31
 
 
Åpningstider
Mandag og fredag kl. 10.00 - 14.00
Tirsdag, onsdag og torsdag stengt
 
 
Det vil også være muligheter for å få timeavtaler utenom ordinær åpningstid.
 
Se også mer informasjon i den nasjonale hjemmesiden, www.nav.no.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2015

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Les mer på Bufdir's nettsider om tilskuddsordningen hvor du også finner lenke til søknadsskjemaet.

Utleieboliger

I forbindelse med at Verran kommune skal bosette flere flyktninger, ønsker vi kontakt med private aktører som er interessert i å leie ut bolig/ leilighet/hybel.

Ta kontakt med NAV Verran v/ Kjetil Landsem tlf. 98253412, eller flyktningkonsulent Torbjørn Valle, tlf. 98244037.
Nav-logo

NAV Verran - Endret åpningstid i publikumsmottak

NAV Verran har endret åpningstid i publikumsmottaket. De nye åpningstidene er: mandag, onsdag og fredag: kl. 10.00 - 15.00. Tirsdag og torsdag stengt. Det er fortsatt mulig å be om timeavtale utenom disse tidsrom.

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE BOSTØTTEMOTTAKERE

Husbanken advarer:
116.000 kan miste bostøtten

En ny lov gjør at bostøttemottakere må passe på å få signert et brev fra Husbanken. Mottakere som ikke signerer risikerer å miste bostøtten.
Stortinget har nylig vedtatt en lov om bostøtte med virkning fra 1. januar 2013.
Den nye bostøtteloven innebærer at bostøttemottakere må samtykke i at Husbanken kan innhente, lagre og bruke personopplysninger.