Du er her: Hjem | Næringsliv | Artikkel

En gledens dag for Verran!

Ny rv. 17 - rv. 720 vedtatt i fylkestinget

rv17-logo

I fylkestinget  den 30. september ble handlingsprogrammet nye fylkesveier i Nord-Trøndelag vedtatt. I det står det at ny rv. 17 Steinkjer - Namsos inkl. rv. 720 til Malm er prioritert bompengeprosjekt med oppstart i perioden 2010-2013. Det er forventet at bygging starter i 2012.

Dette er en avgjørelse som vil bety mye for utvikling av Verransamfunnet framover.
 
 
Se vedtaket og saksframlegget i fylkestinget her.
 
Les også mer om prosjektet på hjemmesiden til Rv. 17 prosjektet.