Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Artikkel

Søknadsfrist 20. januar 2014

Ny søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket

Den 20. januar 2014 er det ny frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Elektronisk søknad om produksjonstilskudd fylles ut og leveres via Altinn innen søknadsfristen 20. januar. Link til pålogging finnes også på hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning. Pålogging på Altinn gjøres ved å bruke ID-porten/MinID og vi oppfordrer alle til å sjekke at de har kodene på plass og at påloggingen fungerer i god tid før fristen. Etter innlogging vil de forhåndsutfylte opplysningene fra tidligere søknadsomganger fra foretaket komme opp, likt tidligere tilsendt papirskjema.

De av dere som haket av for tilsending av informasjonsmateriell og veiledning for pålogging på søknaden i fjor, skal allerede ha fått tilsendt dette. I tillegg ligger det mye informasjon på hjemmesidene til Statens Landbruksforvaltning. Her ligger det også blankt papirsøknadsskjema som det fortsatt vil være mulig å fylle ut og levere på kommunen som før.

Kommunen er selvsagt også behjelpelig i forbindelse med elektronisk søknad eller andre spørsmål angående produksjonstilskuddet. Ta kontakt med landbruksrådgiver Grete Mari Sand på tlf 982 44 043.