Du er her: Hjem > Artikkel

Nye gårdsnummer i Verran fra 2020

Fra 1.januar endres alle gårdsnummer i Verran ved at det legges til 700 på dagens gårdsnumre. Det vil si at eksempelvis gårdsnummer 1 fra nyttår er endret til 701. Bruksnumrene forblir uendret.

Kontaktperson Simen Nygaard, som jobber ved byggesak og oppmåling i Steinkjer kommune, forteller at endringene er bestemt av Kartverket og at eiere selv ikke trenger å foreta seg noe spesielt i forbindelse med endringen.

- Retting av matrikkelen i eiendomsregisteret skal være oppdatert fra 1. januar, sier Nygaard.

Gårdsnummerendringen gjelder kun for Verran i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det vil si at bolig- og eiendomshavere i Steinkjer ikke blir berørt. Det gjøres ellers oppmerksom på at endring av gårdsnumrene i kommunen ikke regnes som enkeltvedtak og at det dermed ikke kan påklages.

 

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport