Du er her: Hjem > Artikkel

KUNNGJØRING AV VEDTAK

Nye veg- og områdenavn i Verran kommune

Kommunestyret har i møte 26.03.2015 i sak PS10/15 vedtatt "adressenavn" jf. link

 

Vedtak i medhold av " Lov om stadnamn". Klageadgang iht. §10 i "Lov om stadnamn"

Ev. klage sendes Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm innen 3 uker fra kunngjøring.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport