Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Landbruk | Artikkel

Søknadsfrister 15. mai og 15. oktober 2017

OBS - nye søknadsfrister for produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

I det nye produksjonstilskuddssystemet vil det være to søknadsfrister og én utbetaling. I 2017 blir søknadsfristene er 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I mai er det kun husdyrprodusenter som kan levere søknad, mens det i oktober kan søkes om både areal- og husdyrtilskudd. Utbetaling av tilskudd vil skje på februar i 2018. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Søknadene registreres og leveres via Altinn som tidligere, men søknadsbildet ved utfylling vil være nytt. Søknadsskjema vil her være tilgjengelig fra torsdag 27. april og det anbefales å gjøre seg kjent med systemet i god tid før fristen den 15. mai. Det gjøres oppmerksom på at fristen er absolutt og det vil ikke være mulig å levere søknad når den er passert.

Kommunen arrangerer infomøte om det nye systemet tirsdag den 2. mai kl. 12.00 på Verran Servicekontor, Malm. Ta gjerne med pc og påloggingsinfo dersom du ønsker å fylle ut søknaden din samtidig.

Mer informasjon om ordningen ligger på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider www.landbruksdirektoratet.no under "Produksjon og marked".