Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunestyret i Verran:

Ønsker at vedtak om midlertidig vern av Dåapma nasjonalpark oppheves

Ill nasjonalparkKommunestyret i Verran ber Direktoratet for naturforvaltning om å oppheve vedtak om midlertidig vern av 94 kvadratkilometer ved Holden.

Kommunestyret i Verran behandlet i møte 29.10.09 en orienteringssak ang status i arbeidet med Dåapma nasjonalpark.

Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret tar ordførerens redegjørelse til orientering. Kommunestyret er forundret over å ikke ha fått uttale seg om DN's vedtak om midlertidig vern. Kommunestyret er fortsatt åpen for utredning av en framtidig nasjonalpark. Vi ber DN om å oppheve aktuelt vedtak for så å starte en prosess som involverer de berørte parter når det gjelder et eventuelt midlertidig vern.

Saksframlegg og vedtak i kommunestyret ligger her.

Mer om Dåapma nasjonalpark finner du under menyvalget Aktuelt i venstre meny.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport