Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunestyret i Verran:

Ønsker fortsatt utredet nasjonalpark på Nord- Fosen

Ill nasjonalparkKommunestyret i Verran ønsker fortsatt utredning av nasjonalpark på Nord- Fosen. I kommunestyremøte 19.11.09 ble det flertall for et forslag som innebærer fortsatt støtte til utredning av Dåapma nasjonalpark.

Følgende vedtak ble fattet:

1.       Kommunestyret opprettholder vedtak fatta i kommunestyresak nr. 51/09 og nr. 66/09 med unntak av deler av kartskisse vedlagt kommunestyresak 51/09.
2.       Arbeidsgrensen for nasjonalparken flyttes fra Åfjordsgrensa – vest for Reinsjøklumpen til Tørrisheia videre nord øst til Søndagsheia og videre nord øst til Søresplingsskurven og retning mot Fergeli allmenning, jfr. vedlagte kart.
3.       Vi ber administrasjonen arbeider for at DN opphever vedtaket om midlertidig vern.
4.       Kommunestyret ber administrasjonen om å gjenopprette dialogen med rettighetshaverne
 
 
 
 Rådmannen gis i fullmakt å engasjere juridisk bistand til å følge opp og bistå i saken.
 
    Protokolltilførsel fra FrP og SP: Partiene informerer om at mindretalls anke vil bli fremmet.

Kartet det henvises til i pkt 2 finnes her.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport