Du er her: Hjem > Artikkel

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Strandvegen boligområde

Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til privat reguleringsplan for Strandvegen boligområde planID 2016001 til offentlig ettersyn.

Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.04.17 - 29.05.17.

Planforslaget er tilrettelagt for ny boligbygging i Strandvegen.

Dokumentene er lagt ut på Verran Servicekontor . Frist for merknader er 29.05.2017.

Merknader sendes: Verran kommune, Liavegen 1, 7790 MALM.

Planbestemmelser Strandvegen boligområde PDF
Reguleringsplan 2017-04-03 PDF
Planbeskrivelse Strandvegen boligområde PDF

 

 

Reguleringsplaner med dokumenter finnes også her:

 

Digitalt planarkiv: http://webhotel2.gisline.no/Gislinewebplan_1724/gl_planarkiv.aspx

Kartportal: https://kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=1724