Du er her: Hjem | Organisasjon |

Eiendomsskatteliste 2018

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste for 2018 ut til offentlig ettersyn i Verran Servicekontor og på denne hjemmeside i tre uker fra 01.03.2018. Eiendomsskatten er på 7 promille av eiendomsskattetaksten. Etter vedtak i kommunestyret er det foretatt en kontormessig oppskriving av takstene med 10 % i 2018.

 

Skatteyter kan fremsette klage på eiendomsskattetaksten hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

 

Eventuell klage sendes skriftlig til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm, innen 14.04.18.

 

Illustrasjon scooter_150x101

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Kunngjøring om offentlig ettersyn for reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge F 16 og F17 plan ID 2014001.

Eiendomsskatteliste 2015

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn på Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.15.

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for området ved Malm skole/Malm kirke ut til offentlig ettersyn.

Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.9. - 25.10.14. Planforslaget viser utvidelse av byggeområder offentlig formål, for å gi plass til bygningsmassen, parkeringsarealer og lekearealer til skolen.

Forslag til nye navn på veger og områder- offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt forslag til nye navn på enkelte veger og områder i Verran kommune ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt ut forslag til kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn i 6 uker.