Du er her: Hjem | Organisasjon |
Illustrasjon scooter_150x101

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Kunngjøring om offentlig ettersyn for reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge F 16 og F17 plan ID 2014001.

Eiendomsskatteliste 2015

I medhold av eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn på Verran Servicekontor i tre uker fra 01.03.15.

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Verran formannskap har vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for området ved Malm skole/Malm kirke ut til offentlig ettersyn.

Plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.9. - 25.10.14. Planforslaget viser utvidelse av byggeområder offentlig formål, for å gi plass til bygningsmassen, parkeringsarealer og lekearealer til skolen.

Forslag til nye navn på veger og områder- offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt forslag til nye navn på enkelte veger og områder i Verran kommune ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn

Formannskapet har lagt ut forslag til kommuneplan 2013-2019 til offentlig ettersyn i 6 uker.