Du er her: Hjem | Organisasjon |
Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.  Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 14. desember 2017.

Økonomiplan 2017 - 2019 og Årsbudsjett 2017

Vedtatt økonomiplan for 2017-2019 og årsbudsjett for 2017 finner du her (PDF)

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-2019 og årsbudsjett 2017

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2017-19 og årsbudsjett for 2017  med tilhørende gebyrer og betalingssatser er utlagt til offentlig ettersyn fra 30.11. – 14.12.16.

Eventuelle merknader kan sendes til Verran kommune, Liavegen 1, 7790 Malm eller postkasse@verran.kommune.no innen 14.12.16.

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2017 - 2019 og budsjett for 2017

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2017 -19.  Første året i økonomiplanen er neste års budsjett. Rådmannen sin oppgave er å utrede mulige tiltak og å peke på forslag til løsninger fram til politisk behandling, slik at kommunestyret har de beste forutsetninger for å beslutte og å vedta endelig budsjett- og økonomiplan. Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 15. desember 2016.

Ill_dokumenter_90x90

Formannskapets innstilling

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 2.12.2015 - 16.12.2015. Endelig vedtak i kommunestyret skjer i møte den 17.12.15.

Gebyrer 2015

Oversikt over vedtatte gebyrer 2015 finner du i tabellen nedenfor. Vedtatt i kommunestyret 18.12.14.