Om Folla skole

Folla skole ligger i tettstedet Follafoss, 13 km fra kommunesenteret Malm. Skolen er en 1–10-skole med rundt 55 elever. Vi har 4-delt barnetrinn, fulldelt ungdomstrinn og SFO. Gymnastikksal og svømmebasseng finnes i Follafoss samfunnshus som ligger like ved skolen.

Skolekretsen omfatter Follafoss med Tua, Almlia, Gotvassli, Verrastranda og Sela.
 
Folla skole ønsker først og fremst å gi elevene de beste læringsmulighetene og et trygt fysisk og sosialt miljø. Vi har aldersblanding både på barne- og ungdomstrinnet, og det arbeides tverrfaglig på alle årstrinn. 
 
Skolens historie
Gammelskolen i Follafoss ble ferdig og tatt i bruk i 1913. Denne ble bygget slik at den også kunne brukes som kirke. I 1957 fikk Follafoss ny skole. I mange år fram til våren 1974 hadde skolen husstellinje med internat. Høsten 1974 fikk skolen eget ungdomsskoletrinn for elever fra Verrabotn, Verrastranda og Follafoss skolekretser. I 1999 ble skolen påbygd for å kunne ta imot 6-åringene. Høsten 2007 stod et tilbygg med grupperom, datarom, ny og stor inngangshall og et ombygd musikkrom ferdig.  I 2015 ble skolen totalrenovert, innvendig og utvendig.