Om Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

INVEST
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer fra 1. januar 2007. Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen.
 

Skatteoppkreverkontorets hovedoppgaver er

  • innkreving og regnskapsføring av skatt
  • skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • registrering og kontroll av terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver
  • informasjon til og kontroll av arbeidsgivere
  • utbetaling/innkreving av beløp til gode eller skyldig.
Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og kan tvangsinnfordre utestående krav.