Du er her: Om Stranda oppvekstsenter | Artikkel

Om Stranda oppvekstsenter

Stranda oppvekstsenter ligger på Verrastranda langs rv. 720, ca. 30 km sørvest for kommunesenteret Malm. Vi har ca 10 elever fordelt på trinnene fra 1. til 7. klasse. Fra  8. klasse går elevene på Folla skole.
Elevene blir delt opp i små grupper, og hver enkelt elev får mye oppmerksomhet fra rektor og de fire lærerne. Skolen ønsker seg flere elever, så du er hjertelig velkommen til Stranda oppvekstsenter.
 
Vårt hovedmål er å, i samarbeid med lokalsamfunnet, gi elevene:
  • en trygg og god oppvekst
  • et utviklende læringsmiljø
  • et godt verdigrunnlag forankra i lokale tradisjoner og nasjonal utdanningsstandard

 

Knall og fall på ski
Knall og fall på ski

Mat og aktivitet/uteskole

God mat og fysisk aktivitet er et viktig grunnlag for læring og trivsel. Vi har fellesmåltid (smøremåltid) hver fredag. Etterpå tar vi ei god økt ute i variert fysisk aktivitet.

Vi har utedager med variert opplegg: aking, skileik, snøleik, fjellturer, natursti, fisking og mye annet. Vi kombinerer trivsel, sosial utvikling og læring.
 
 

 

 

Lek

Skolens historie

Det har vært fastskole på Stranda siden midten av 1800-tallet. Minst to eldre skolebygninger ca. 1 km lenger sørvest er kjent.

Dagens skolebygning ble bygd i samarbeid med samfunnshus på tomta til gamle Heimly forsamlingshus, og tatt i bruk høsten 1965. Skolen holder til i 2. etasje med gymsal i 1. etasje.
 
I samfunnshusdelen har det også i mange år vært barnehage, først privat med opptil 18 barn. Den ble overtatt av kommunen i 1997, men nedlagt i 2003 på grunn av lavt barnetall. I 2006 ble Verrabotn skole lagt ned og elevene der flyttet til Stranda.