Du er her: Hjem > Artikkel

Oppstart av reguleringsplanendring Strandvegen - Bjørkan

Verran kommune kunngjør med dette oppstart av  omregulering for del av reguleringsplanen Strandvegen-Bjørkan (Planid 1992002) jf. PBL § 12-8.

I forbindelse med avvikling av Strandvegen barnehage er det ønskelig å utvikle og klargjøre området bl.a. til tomtearealer primært for boliger. Øvrige områder ønskes det å legge til rette for formål mest mulig i samsvar med dagens bruk.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport