Opptakskriterier, opptaksprosedyrer og klagemuligheter

barnehage
Foto: Steinar Johansen
I Verran kommune koster helplass i barnehage kr. 2 990,- i måneden fra 1.1.19. Barnehageåret er 11 måneder. Søskenmoderasjonen er 30 % for første søsken og 50 % for andre søsken. Full oversikt over satser for foreldrebetaling fås ved den enkelte barnehage.

Vi har hatt tilnærmet full barnehagedekning de siste årene. I kommunen finnes det en kommunal og en privat barnehage.

 

Felles opptak

Verran kommune har felles opptak for den kommunale og den private barnehagen. Søknaden sendes kommunen (vi akseptrer også søknader som er sendt til de enkelte barnehagene).
Søknadsskjema for barnehageplass finner du under menyvalget "Skjema oppvekst" i kolonnen til venstre.
Det vises forøvrig til gjeldende vedtekter i den enkelte barnehage.