Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

422012_fp_gs_holdning_bilde2.jpg

Rådgiver skole:

Tlf. 489 99 650, e-post:

 

 

 

 


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører oppvekstsektoren.

 

 

piano

Søknadsfrist: 18. juni 2017

Verran kommunale kulturskole

Søknadsskjema finner du her.

Informasjon om tilbud finner du her.  

Malmen Barnehage 2016-2017_150x113

Informasjon fra Malmen barnehage

Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen, barnehage og helsestasjon. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom voksne og barn, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Det har vært en personalgruppe som har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap.

Ungdata-undersøkelsen i Verran 2017

På oppdrag fra Verran kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kart-legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Undersøkelsen foregår i uke 11-12.

Les mer her.

barnehage

Søknadsfrist 1. mars 2017

Plass i barnehage og SFO 2017 - 2018

Søknadsfrist for plass i barnehage og SFO for året 2017-2018 er satt til 1. mars.

Dette gjelder nye søker.

Søknadsskjema finner du her.

Skolerute kulturskolen 2016/2017

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen inneværende skoleår.

Ingen konserter ligger inne dette halvåret og kulturskolen har derfor oppstart/ ferier/siste skoledag samtidig som skolene.

Skoleruta finner du her.

Gjeldende fra 1.1.17

Nye satser for egenbetaling i kulturskole

* Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 400,- til kr 3 000,- per år

* Elevavgiften betales halvårsvis med 1 500,- per semester

* Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser

Gjeldende fra 1.1.17

Nye satser for egenbetaling i SFO

* Kr. 1 550,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer pr. uke

* Kr. 950,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke

* Kr 1 900,- pr. måned for hel plass

 

Påmeldingsfrist 8. august

Skolemåltid

Kommunestyre vedtok i juni å innføre forsøksordning med "Skolemåltid i Verranskolen". Det gjennomføres med en egenandel for kost på hhv. 190,-/mnd for 1. - 3. trinn og 230,-/mnd for 4. - 10. trinn. Ordningen skal evalueres våren 2017.