Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

422012_fp_gs_holdning_bilde2.jpg

Oppvekstsjef i Verran og Steinkjer kommune:

Kenneth Arntzen, Steinkjer kommune

Tlf. 91 78 16 33

 

 

 

 


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører oppvekstsektoren.

 

 

Sykle alene til skolen

Trygg trafikk anbefaler at barn er 10-12 år før de sykler alene i trafikken.

Skolemiljøutvalget forholder seg til dette og dette er en tydelig henstilling til alle foreldre om å etterleve dette. Viser til vedtak i skolemiljøutvalget 20.9.17.

Nullmobbing

På www.nullmobbing.no finner dere informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. 

Søknadsfrist 1. august 2017

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Malmen Barnehage 2016-2017_150x113

Informasjon fra Malmen barnehage

Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen, barnehage og helsestasjon. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom voksne og barn, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Det har vært en personalgruppe som har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap.

Ungdata-undersøkelsen i Verran 2017

På oppdrag fra Verran kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kart-legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Undersøkelsen foregår i uke 11-12.

Les mer her.

barnehage

Søknadsfrist 1. mars 2017

Plass i barnehage og SFO 2017 - 2018

Søknadsfrist for plass i barnehage og SFO for året 2017-2018 er satt til 1. mars.

Dette gjelder nye søker.

Søknadsskjema finner du her.

Skolerute kulturskolen 2016/2017

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen inneværende skoleår.

Ingen konserter ligger inne dette halvåret og kulturskolen har derfor oppstart/ ferier/siste skoledag samtidig som skolene.

Skoleruta finner du her.