Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

422012_fp_gs_holdning_bilde2.jpg

Rådgiver skole : Karin Widegren

Tlf. 489 99 650, e-post: karin.widegren@verran.kommune.no

 

 

 

 


Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører oppvekstsektoren.

 

 

Malmen Barnehage 2016-2017_150x113

Informasjon fra Malmen barnehage

Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen, barnehage og helsestasjon. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom voksne og barn, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Det har vært en personalgruppe som har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap.

Ungdata-undersøkelsen i Verran 2017

På oppdrag fra Verran kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) en kart-legging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Undersøkelsen foregår i uke 11-12.

Les mer her.

barnehage

Søknadsfrist 1. mars 2017

Plass i barnehage og SFO 2017 - 2018

Søknadsfrist for plass i barnehage og SFO for året 2017-2018 er satt til 1. mars.

Dette gjelder nye søker.

Søknadsskjema finner du her.

Skolerute kulturskolen 2016/2017

Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen inneværende skoleår.

Ingen konserter ligger inne dette halvåret og kulturskolen har derfor oppstart/ ferier/siste skoledag samtidig som skolene.

Skoleruta finner du her.

Gjeldende fra 1.1.17

Nye satser for egenbetaling i kulturskole

* Elevavgiften i kulturskolen økes med kr 400,- til kr 3 000,- per år

* Elevavgiften betales halvårsvis med 1 500,- per semester

* Makspris pr husstand i kulturskolen er 3 x elevavgift per år uansett omfang og antall plasser

Gjeldende fra 1.1.17

Nye satser for egenbetaling i SFO

* Kr. 1 550,- pr. måned for oppholdstid inntil 12 timer pr. uke

* Kr. 950,- pr. måned for opphold inntil 6 timer pr. uke

* Kr 1 900,- pr. måned for hel plass

 

Påmeldingsfrist 8. august

Skolemåltid

Kommunestyre vedtok i juni å innføre forsøksordning med "Skolemåltid i Verranskolen". Det gjennomføres med en egenandel for kost på hhv. 190,-/mnd for 1. - 3. trinn og 230,-/mnd for 4. - 10. trinn. Ordningen skal evalueres våren 2017.

Søknadsfrist 1. august 2016

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknadsskjema med dokumentasjon på inntekt sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm.

Søknadsskjema med utfyllende informasjon, finner du her.