Du er her: Hjem | Organisasjon | Organisasjonskart

Organisasjonskart

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med  Steinkjer kommune.  Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune.  Både Verran og Steinkjer har hver sin assisterende rådmann. I Verran er det Jakob Br Almlid.

Organisasjonskart

Følgende enheter/ tjenester i Verran kommune er organisert under de ovennevnte stabstjenester og avdelinger:

Økonomitjenesten

 • Inn- Trøndelag skatteoppkreverkontor

   

IKT- Kontorstøttetjenesten

 • Servicetorg

   

Avdeling for oppvekst

Malm oppvekstsenter

 • Malmen barnehage

 • PPT

Folla skole

 

Avdeling for samfunnsutvikling

Avdeling for samfunnsutvikling i Verran

 • VVA

 • Teknisk drift

 • Eiendom (FTV)

 • Plan

 • Landbruk

 • Byggesak

 • Kart/ oppmåling

 • Bibliotek

 • Kjøkken

   

Avdeling for helse

NAV Inntrøndelag

Barneverntjenesten

Flyktningetjenesten /voksenopplæringen

 

Forebyggende enhet

 • Malm legekontor

 • Helsestasjon-/ skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen

 • Fysio- og ergoterapitjenesten

   

Avdeling for omsorg

Enhet for omsorgstjenester

 • Tildelingskontoret

 • Hjemmetjenester

 • Sykeheimen-/ Bratreit

 • Heldøgns omsorgstjeneste

 • Psykisk helse


Avdeling for kultur

 • Kulturskolen