Du er her: Hjem | Organisasjon | Organisasjonskart

Organisasjonskart

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med  Steinkjer kommune.  Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune.  Både Verran og Steinkjer har hver sin assisterende rådmann. I Verran er det Anita Ulstad.

Organisasjonskart

Følgende enheter/ tjenester i Verran kommune er organisert under de ovennevnte stabstjenester og avdelinger:
 

Økonomitjenesten

 • Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor


IKT- og kontorstøttetjenesten 

 • Servicetorg, politisk sekretariat, post og arkiv


Avdeling for oppvekst

 • Malm oppvekstsenter
 • Malmen barnehage
 • PPT
 • Folla skole
 • Verran voksenopplæring


Avdeling for samfunnsutvikling

 • VVA
 • Teknisk drift
 • Eiendom
 • Plan
 • Landbruk
 • Byggesak
 • Kart/oppmåling
 • Kjøkken


Avdeling for helse

 • Barneverntjenesten
 • NAV Inn-Trøndelag
 • Forebyggende enhet
  • Malm legekontor
  • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen
  • Fysio- og ergoterapitjenesten
 • Flyktningetjenesten


Avdeling for omsorg

 • Enhet for omsorgstjenester
  • Tildelingskontoret
  • Hjemmetjenester (hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helse)
  • Sykeheimen
  • Bo- og omsorgssenter
  • Bratreit
  • Bo- og habilitering (Boligomsorgen)


Avdeling for kultur

 • Verran kommunale kulturskolen
 • Verran folkebibliotek