Orienteringsmøte for kommunale Råd for funksjonshemmede og Eldres råd

De kommunale Råd for funksjonshemmede og Eldres råd er invitert til et orienteringsmøte om DMS i Steinkjer rådhus, torsdag 7.mai 2009 kl. 09-11.

Leder i styringsgruppen og prosjektleder vil gi en orientering om bakgrunnen for arbeidet samt planene som foreligger. Invitasjonen til orienteringsmøtet finner du her.