Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Skoler | Artikkel

Permisjonsreglement

Rektor kan gi permisjon til eleven i inntil en uke. Ut over en uke er det kommunalsjef som kan gi permisjon etter en uttalelse fra rektor.

Søknad om permisjon sendes rektor ved den enkelte skole. Søknaden bør komme i god tid så sant dette er mulig.