Du er her: Hjem | Organisasjon | Planverk og reglement | Artikkel

Personvernerklæring

Verran kommune, ved rådmannen, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i kommunens enheter. Det daglige ansvaret er delegert til informasjonssikkerhetsansvarlig. Denne erklæringen gir informasjon til brukere av kommunens tjenester om generell behandling av personopplysninger og informasjon om besøkende på www.verran.kommune.no  (jfr. personopplysningsloven).

Webanalyse

Verran kommune bruker Google Analytics som statistikkverktøy på våre nettsider. Det benyttes til å gi informasjon om besøkstall og trafikk slik at vi kan forbedre vår tjenester. Eksempelvis gir det informasjon om hvor mange besøkende det er på ulike sider, hvilke nettsider de besøkende kommer fra og hvilke nettlesere som brukes.

Steinkjer kommune benytter statistikkverktøyet med IP-maskering aktivert slik at besøkende ikke kan identifiseres ved hjelp av IP-adresse. Det betyr at den siste gruppen av siffer i IP-adressen blir satt til 0. Det vil si at dersom IP-adressen består av nummergruppene 195.159.124.51', brukes bare 195.159.124.0.

Google Analytics sine prinsipper for sikkerhet og personvern


Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som verran.kommune.no.  Lagring av disse er ikke tillatt med mindre brukeren er informert og har samtykket. Besøkende på våre nettsider får et varsel om dette og må samtykke til at informasjonskapsler blir lagret.

Nettstedet verran.kommune.no bruker cookies til å generere statistikk. Statistikkverktøyet som benyttes er Google Analytics.

Nettstedet bruker også informasjonskapsler for å ta vare på visningsalternativ på nettsiden, for eksempel kontrastfarge og språk. Denne informasjonen blir ikke samlet inn av nettstedet men er kun lagret i den enkeltes nettleser.

Dersom du ikke ønsker å bruke cookies kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.
http://www.steinkjer.kommune.no/infokapsler-cookies      


Saksbehandling og arkiv

Verran kommune behandler personopplysninger for å utføre lovpålagte kommunale oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, helseregisterlov, forvaltningslov, offentlighetslov og arkivlov. Saksbehandlingssystemene våre inneholder derfor sensitive personopplysninger. Disse er beskyttet av etablerte rutiner og særlige sikkerhetstiltak.

Hvis du ønsker innsyn i de opplysninger som kommunen har laget om deg, kan du henvende deg til kommunen. Du kan be om at opplysninger endres, rettes eller slettes. Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Henvendelser om krav om innsyn skal sendes til postkasse@verran.kommune.no og skal være besvart innen 30 dager.

 

Epost

Verran kommune benytter epost i kommunikasjon med innbyggere. Eposthenvendelser som sendes til vårt postmottak eller en saksbehandler blir vurdert om de skal journalføres og blir da registrert i vårt arkivsystem.

Vi ber alle som ønsker å kommunisere med Verran kommune via epost om å vurdere innholdet i eposten. Epost er i utgangspunktet ikke en sikker kommunikasjonskanal og informasjonen er ikke kryptert. Taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger må ikke sendes med epost.

 

Sosiale medier

Verran kommune har en åpen profil på Facebook. Kommentarer og diskusjoner her er synlige for andre besøkende på siden, og det som deles må anses som offentlig tilgjengelig informasjon. Vi ber derfor om at det ikke deles sensitiv informasjon på profilen og at det utvises høflighet og respekt.
Facebooks grunnleggende personverninnstillinger- og verktøy.

 

Del/tips-tjenesten

Delingstjenesten kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Om du bruker funksjonen til å sende lenke via e-post, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. E-postadressene lagres ikke og dette foregår automatisk.

 

Kontakt oss ved spørsmål

Spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger i Verran kommune kan rettes til postkasse@verran.kommune.no.

Kommunens personvernombud er Harald Kløvjan, e-post Harald.Magelssen.Klovjan@steinkjer.kommune.no