Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kommuneplan 2012 | Artikkel

Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen til behandling

Formannskapet behandler i sitt møte 13.03. forslag til planstrategi 2012-2016 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Disse dokumentene legger rammene for Verran kommunes arbeid med overordna planarbeid i inneværende kommunestyreperiode.

Planstrategi 2012-2016

Plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2009 krever at alle kommuner skal utarbeide et eget dokument kalt planstrategi. Denne skal vedtas innen ett år etter kommunestyrets konstituering, dvs innen oktober året etter kommunevalget.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Verran kommune har valgt å utarbeide planprogram for kommuneplanens samfunnsdel samtidig som planstrategien. Dette siden kommuneplanen som gjelder i Verran er vedtatt på 1980- tallet, med etpar seinere delvise revisjoner. Tiden er dermed overmoden for å få på plass en ordentlig kommuneplan- samfunnsdelen.