Du er her: Hjem | Politikk

Verran kommune har følgende politiske organ med vedtaksmyndighet:

  • Kommunestyre
  • Formannskap
  • Grønn nemd

I tillegg er det opprettet rådgivende organ:

  • Eldres råd
  • Ungdomsråd
  • Råd for funksjonshemmede
Strategi 2020

Verran vil være med å tegne framtidas sykehuskart i Midt-Norge

Helse Midt-Norges "Strategi 2020" under lupen

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sendt utkast til Strategi 2020 på høring, bl.a til Verran kommune. Politisk og administrativ ledelse i kommunen har derfor invitert styreleder Kolbjørn Almlid til å orientere om strategidokumentet før kommunen avgir høringssvar.

Medlemmer i politiske utvalg

Oversikt over valgte medlemmer til kommunestyre, formannskap og øvrige råd/utvalg finner du ved å velge i menyen til venstre.

Sakspapirer til politiske utvalg

Møteinnkallinger og protokoller til politiske utvalg finner du under valget "Politiske møter" i venstre meny.