Du er her: Hjem | Linker | | Artikkel

Politisk styringsgruppe

 Den politisk styringsgruppen, bestående av:

  • Ordfører i Inderøy kommune
  • Ordfører i Steinkjer kommune
  • Ordfører i Verran kommune
Fylkesrådet i Nord Trøndelag har anledning til å delta med en observatør i den politiske styringsgruppen.
 
Den politiske styringsgruppen behandler de saker som fremmes av den administrative styringsgruppen, eller saker de finner det ønskelig og hensiktsmessig å behandle. Den politiske styringsgruppen kan også be den administrative styringsgruppen å utrede saker som er av interesse for INVEST samarbeidet. Den politiske styringsgruppen har et hovedansvar for å sikre tilstrekkelig politisk forankring i kommunene. Den politiske styringsgruppen bestemmer hvilke saker som skal fremmes for behandling via ordinær behandling i den enkelte kommune.
 
Arbeidet i den politiske styringsgruppen ledes av en av ordførerne, for ett år av gangen. Følgende fordeling for denne valgperioden er gjort:
2008 – Ordføreren i Inderøy
2009 – Ordføreren i Steinkjer
2010 – Ordføreren i Verran
2011 – Ordføreren i Inderøy
 
Den politiske styringsgruppen skal løpende vurdere behovet for og ønsket om å gjennomføre felles politiske samlinger i regi av INVEST samarbeidet. Med bakgrunn i at INVEST samarbeidet er forutsatt å være av pragmatisk art, og ikke av strategisk art, ansees det i utgangspunktet tilstrekkelig å ha en politisk styringsgruppe bestående av ordførerne i kommunene.

2009

Møtereferat politisk styringsgruppe Møteplan politisk styringsgruppe
Møtereferat fra 10.02.2009  

2008

Møtereferat politisk styringsgruppe
Møtereferat fra 03.12.2008
Møtereferat fra 10.10.2008
Møtereferat fra 09.08.2008