Praktiske forhold på langtidsenheten

sykeheim

KLÆR
Det er ønskelig at beboere har nok klær tilgjengelig til enhver tid. Noen trenger flere skift enn andre av ulike årsaker. Dette er pårørendes ansvar å ordne. Ingen trenger å ha med seg håndklær, vaskekluter eller sengetøy.

Noen ganger i året kommer det ulike firma hit som selger klær. Da er det pårørendes ansvar hvis noe skal kjøpes. Personalet kan være behjelpelig. Fint å avklare behov, penger/regning osv. med personalet på forhånd.

Tøyet vaskes her på huset dersom ikke noe annet er avtalt. Beboerens klær må merkes før det sendes til vask. Dersom tøyet ikke er navnet ved ankomst må dette gjøres snarest. Vi kan dessverre ikke ta ansvaret for unavnet tøy. Skjema for bestilling av navnebånd får du ved henvendelse til personalet. Hvis noen ønsker å vaske tøyet selv må dette gis beskjed om.

POST ETC.
Beboeren eller pårørende må sende flyttemelding til Folkeregistret når beboeren har fått innvilget langtidsopphold. Vi oppfordrer pårørende til å sørge for at post blir omadressert dit det er mest hensiktsmessig.
Post som kommer til beboere på langtidsenheten blir delt ut hver dag.

RØYKING
Røykeforbud gjelder.

EGEN TELEFON
Hvert rom har en telefonlinje. På mange rom finnes det telefoner, men bare for innkomne samtaler. De av beboerne som ønsker å kunne ringe fra rommet, kan flytte med seg abonnementet fra hjemmet. Ellers kan mobiltelefon være et greit alternativ for mange.

NB! Det er hensiktsmessig å reservere seg mot telefonsalg, og det går an å legge ulike sperringer på telefonen om man ønsker dette. På hjemmesiden til Brønnøysundregisteret ligger det en egen link for reservasjon: www.brreg.no.
 
TV, STEREO ETC.
Beboerne må gjerne ha TV, musikkanlegg etc. på rommet.

Vi gjør oppmerksom på at TV-lisens ikke skal betales for TV på rommet. Dette er dekket av institusjonens lisens.
 

FEIRING AV FØDSELSDAGER ETC. - LÅN AV LOKALER
Det er ikke alltid praktisk mulig for en beboer å komme ut av huset og delta i selskapeligheter. I enkelte situasjoner kan det være hyggelig å samle venner og familie i avdelingen. For å kunne sitte sammen i mer private omgivelser er det derfor mulig å leie et rom for å feire spesielle dager her på huset. Dette avtales med personalet på forhånd.

ROM
Ved langtidsenheten er det bare enkeltrom. Alle har et bad, men ikke alle har dusj. Avdelingen har 2 store bad og en liten dusj som brukes til disse. Noen rom har takheis og noen har bare skinne for bærbar takheis. På grunn av ulike behov til enhver tid gjør vi oppmerksom på at det kan bli byttet rom innad på langtidsenheten under oppholdet. Dette vurderes av personalet.

ANDAKT
Hver tirsdag kl. 17.00 er det andakt på fellesstua. Da er det anledning for beboere fra alle avdelingene å komme. Det kommer også noen fra leiligheter rundt helsetunet.

PÅRØRENDE
Vi ønsker å ha et nært og godt samarbeide og en åpen dialog med pårørende. Det er ikke faste besøkstider på helsetunet. Dere er velkommen på besøk når det måtte passe for dere og beboeren. Vi tar gjerne imot ris og ros – konstruktive tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne gjøre ting bedre eller annerledes!

Nærmeste pårørende vil være den beboeren selv oppgir som pårørende, ihht. pasientrettighetsloven. Det kan være en av beboerens nære slektninger eller en nær venn. Nærmeste pårørende vil være den personen vi tar kontakt med for å gi viktige beskjeder osv. Vedkommende må sørge for at eventuelle andre pårørende blir kontaktet ved behov.

Pårørende til beboere ved langtidsenheten blir automatisk medlemmer i pårørendeforeninga. Pårørendeforeninga har som formål å støtte opp om beboernes felles interesser, og i samarbeid med personalet arbeide for trivelige sosiale samvær for beboere og pårørende.

Helsetunet har også et pårørenderom som kan leies ut til pårørende for overnatting. Kontakt personalet for mer informasjon og angående leie og utlevering av nøkkel til rommet.

BEHOV FOR LOMMEPENGER OG OPPBEVARING AV KONTANTER
De fleste tilbud og tjenester på helsetunet dekkes av den faste betalingen for oppholdet. Legebesøk hos spesialist eller på sykehus, bestilt av tilsynslege, og transport til dette, dekkes også. Lege/behandlinger oppsøkt på eget initiativ/ikke bestilt av tilsynslege, samt transport og følge til dette, må dekkes av den enkelte beboer.

Den enkelte må selv ha penger til å betale frisør, fotpleie og personlige toalettsaker. Det samme gjelder klessalg, eller salg av andre varer på huset. Hver torsdag formiddag kommer handlevogna fra saniteten. Der kan man få kjøpt div. toalettsaker, kjeks, drops, frukt, blader osv.
 
Vi anbefaler at beboerne ikke oppbevarer så mange penger på rommet. Det er anledning til å låse inn penger i safe på sykehjemmet. Det er en fordel med små sedler, helst ikke større enn 200-lapper – det er ofte et problem å veksle. Personalet fører regnskap for hver beboer. Vi gir beskjed når saldoen blir liten.
 
LEDSAGERTJENESTE
Hvis en beboer skal på sykehus, kontroll hos øyelege osv., må pårørende selv ordne med ledsager hvis dette er nødvendig. Ledsagertjeneste er ikke en lovpålagt kommunal oppgave. Ifølge folketrygdeloven kan pårørende få en stønad fra trygdekontoret hvis de fremlegger dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste.

Personalet på avdelinga ordner med rekvisisjon og bestilling av skyss.

 

BEKREFTELSER/FULLMAKTER VEDR. ØKONOMISKE FORHOLD, TESTAMENTER ETC
Ansatte ved Verran helsetun har ikke anledning til å skrive under på slike papirer.

Når det gjelder bekreftelse på at beboeren ikke selv er i stand til f. eks. å gå i bank eller skrive sin underskrift kan tilsynslegen skrive en legeerklæring.


VED LIVETS SLUTT
Vi ønsker å gjøre den siste tiden så god som mulig for både beboer og pårørende. Som pårørende er dere velkomne til å tilbringe så mye tid dere ønsker sammen med beboeren, også overnatting. Personalet vil være behjelpelige med tilrettelegging – ikke vær redd for å ta kontakt!

Når noen av våre går bort er det alltid mange spørsmål som dukker opp. Vil en gjøre alt det praktiske selv eller skal en velge et byrå? Malm Røde Kors Båretjeneste har i en årrekke vært behjelpelig ved helsetunet. I en vanskelig tid for den avdødes nærmeste kan de være behjelpelige med å ta hånd om mange ulike praktiske gjøremål som de fleste av oss føler tungt ved siden av ens egen sorgreaksjon.

Båretjenesten kan være behjelpelig med følgende tjenester:

• Stell og nedlegging i kiste av avdøde
• Melde dødsfall til kirkekontor og lensmannsetaten
• Utforming og bestilling av dødsannonse
• Uttak av salmer og trykking av sangark for begravelsen/bisettelsen
• Syning av avdøde
• Solister til begravelsen/bisettelsen
• Minnesamvær
• Levering av gravminner/inskripsjon/oppussing
• Mv

Personalet på avdelingen tar kontakt med Malm Røde Kors Båretjeneste hvis dette er ønskelig.