Presentasjon av rådgiver innen miljørettet helsevern

Ann Kristin Ramstad

Ann-Kristin Ramstad er tilsatt fra 01.03.14 i 50 % stilling som konsulent og rådgiver, Miljøretta helsevern i kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag (Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer kommune).

Overordnet målsetting for miljøretta helsevern i det interkommunale samarbeidet er å oppfylle krav i Folkehelseloven og Forskrift om miljøretta helsevern i alle Inn-Trøndelagskommunene. Kommunene skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid, direkte eller indirekte, som kan ha innvirkning på helsen. Miljøretta helsevern omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer. Det er kommunelegene, i de enkelte kommuner, som har hovedansvaret for miljøretta helsevern.

Stillingen som konsulent og rådgiver innebærer blant annet å opprettholde oversikt over tilsynsobjekter i kommunene, og å gjennomføre tilsyn av internkontroll og avvikssystem i skoler, barnehager og andre virksomheter som omfattes av Forskrift om miljøretta helsevern.

 

Ann-Kristin Ramstad har kontor i Steinkjer Rådhus, og kan treffes på:

Telefon 74 16 91 21 / 40 02 19 25 eller e-mail:

 ann-kristin.ramstad@steinkjer.kommune.no