Du er her: Hjem > Artikkel

Prosjekt digitale konsekvenser og muligheter

Inn-Trøndelagssamarbeidet v/rådmennene har nå iverksatt et prosjekt om digitalisering. Prosjektet er et viktig ledd i mål om å utnytte digitale muligheter til å øke tjenestekvaliteten og møte fremtidige økonomiske utfordringer i kommunene våre.

Prosjektet skal bidra til at vi som region videreutvikler samarbeid om tjenesteutvikling og digitalisering, at alle kommunene blir del av felles IKT-plattform, at vi får god oversikt over de digitale konsekvensene som følge av kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran, og at vi sammen lager digitale målbilder for alle kommunene i regionen.

Digitalisering

Digitalisering handler om å levere tjenester på nye måter, ved hjelp av teknologi. Innbyggere ønsker å ha dialog med oss på nett, ansatte ønsker at arbeidsoppgaver kan gli lettere med bruk av IKT, og lederne ønsker å bli bedre til å lede digitaliseringen. Mange ansatte ønsker seg også mer opplæring i bruk av IKT-verktøy.

Digitalisering krever at vi går fra å tenke på IT som drift og servere, til at vi jobber med IT som strategiske verktøy i tjenestene våre. Vi er på god vei, og har fortsatt et stort potensial i å bli bedre på dette.

Om prosjektet

Prosjektet eies av rådmennene i Steinkjer/Verran, Snåsa og Inderøy. Tillitsvalgte deltar i styringsgruppen. Renate Nilsen og John Sverre Barli utgjør prosjektledelsen, med støtte fra PA Consulting Group som også hjelper oss med å fasilitere prosessen.

Prosjektet skal levere følgende:

  • Utredning av de digitale konsekvensene for kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran

  • Kartlegging av konsekvensene ved å innlemme Snåsa i samme IKT-plattform som kommunene Steinkjer, Verran og Inderøy

  • Kartlegging av eventuelle konsekvenser for Inderøy kommune

  • Utarbeidelse felles og sektorvise målbilder for digitaliseringen for kommunene i Inn-Trøndelagsregionen

  • Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for kommunene og Inn-Trøndelagsregionen

  • Utarbeidelse av plan for digital sammenslåing mellom Steinkjer og Verran

  • Utarbeidelse av plan for innlemmelse av Snåsa kommune i felles IKT-plattform

  • Utarbeidelse av felles veikart med tiltak på kort, mellomlang og lengre sikt for digitalisering i Inn-Trøndelagsregionen

Prosjektet vil samarbeide tett med tilgrensende prosjekter, og med kommunesammenslåingsprosjektet i Steinkjer/Verran.

Prosjektet varer ut 2017.

Jobbe sammen

Dette prosjektet blir en suksess når vi jobber sammen! Prosjektet organiseres derfor med en bred involvering av ledere og ansatte fra sektorene i kommunene, tillitsvalgte og innbyggere.

Prosjektet kommer til å gjennomføre en rekke intervjuer med ledere, ansatte og innbyggere, samt arrangere arbeidsmøter hvor alle skal bidra til å utvikle de felles målbildene utover høsten.

Har du lyst til å bidra? Send gjerne en e-mail med innspill til prosjektet hit: digitalisering@ikt-inntrondelag.no

Vi ser frem til en spennende høst med tett samarbeid mellom ledere og ansatte på tvers av Inn-Trøndelag!

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport