Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

psykososialt kriseteam
Viktige telefonnumre
Ambulanse: 113
Brann: 110
Politi: 112
Legevakt: 116 117
 
 
Psykososialt kriseteam skal gi omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser. Dette er en del av kommunens beredskapsplan. Kriseteamet har ikke døgnvakt, men kommer sammen ved behov.
 
Vi i kriseteamet vil gi omsorg og hjelp til familier som har opplevd brå og uventet død av nært familiemedlem i forbindelse med selvmord, ulykker, voldshandlinger og eventuelt andre alvorlige krisesituasjoner. Dette gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen. Kriseteamet følger opp de involverte i akuttfasen, dvs. de første døgnene etter hendelsen.
 
Hvilken hjelp kan vi gi?
  • Vi kan gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket rundt en ikke vil være nok
  • Vurdering av behov og oppfølging
  • Støttesamtaler
  • Informere og støtte når arbeidsplasser eller institusjoner (for eksempel skole) trenger oppfølging og bistand etter en hendelse
  • Veilede og informere om aktuelle hjelpetiltak på sikt, for eksempel sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ungdom etc
Kriseteamet består av leger, sykepleiere, vernepleier, helsesøster og leder for pedagogisk psykologisk tjeneste, og kan nås via legevakta.