Du er her: Hjem > Artikkel

Rådgivende folkeavstemming om mulig grensejustering i Verrabotn

Verran kommune gjennomfører i dag en rådgivende folkeavstemming om innbyggerne i Verrabotn skal få tilhøre Rissa kommune (Indre Fosen kommune) i fremtiden. Dette med bakgrunn i et innbyggerinitiativ fra Verrabotn.

Det er avgitt 133 forhåndsstemmer om spørsmålet om grensejustering. 86 (64,7 %) stemmer har stemt JA til at Verrabotn skal kunne få tilhøre Rissa kommune, mens 47 (35,3 %) har stemt NEI til forslaget.

Valglokalene stengt kl. 20.00, og det endelige resultatet fra den rådgivende folkeavstemmingen kan forventes å foreligge ca. 21.30.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport