Du er her: Hjem > Artikkel

Rådmannen legger frem forslag til budsjettjustering

Penger 2 HR
Rådmannen legger frem forslag til budsjettjustering i kommunestyremøte den 26.3.09.
 
 
Hele saksfremlegget kan leses her

 

Det er fra rådmannens side lagt stor vekt på å følge opp de tydelige føringer som kommunestyret vedtok den 26.2.09. I hovedtrekk har rådmannen valgt å styrke Helse, rehabilitering og omsorgs område, med til sammen 1,43 mkr. Dette innebærer at det ikke vil bli endringer i driften innenfor helse sammenlignet med 2008. Nattpatrulje og Bokollektiv opprettholder derfor sin normale drift og aktivitetsnivå.

I tillegg foreslår rådmannen å sette av 1,35 mkr til driftsfond, for å møte fremtidige utfordringer. Finanskrisens innvirkning på kommuneøkonomien kan bli betydelig, og det er derfor viktig å ha noen reserver å tære på.

Hele saksfremlegget kan leses her

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport