Menighetsrådsmedlemmer


Verran menighetsråd 2015-2019:
 

Navn Funksjon Telefon
Jens Kåre Vågen Leder 915 32 655
Bjørg Laila Rønning medlem 994 58 512
Berit Guri Rødsjø medlem 958 16 193
Lene Merete Voldseth medlem 917 55 369
Roar Magnar Ramberg medlem 900 29 546
Frode Ystmark nestleder 412 37 193
Erling Silderen medlem 975 21 190
Nina Kristin Martinsen medlem 974 08 843
     
Jostein Gunnar Sand varamedlem 959 95 980
Arnt Martin Woldseth varamedlem 905 08 092
Mariann Ørsjødal Hubakk varamedlem 950 43 708
Tove Sandseter varamedlem 919 11 211
Grethe Dahl varamedlem 926 34 436
Kristian Bakk varamedlem 481 73 584
     
Geir Asle Rotabakk kommunal repr. 464 43 300