Du er her: Hjem > Artikkel

Søknadsfrist 1. august 2018

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen gjelder fra 1. mai 2015. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner. Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsskjema finner du her.