Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Reguleringsplaner

Krav til reguleringsplaner i Verran kommune

Sosi-planfiler må kodes med RP påskrift på objekttype. Dette må gjøres for at planene skal inn i en forvaltningsbase og påskrift/tekst skal bli sett.

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Fv. 193

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for 2 parseller på fv. 193 Verrabotn–Meltingen (Sørvågen og Prestvågelva). Planarbeidet utføres av Statens vegvesen. Hensikten med planarbeidet er å skaffe formelt plangrunnlag for å kunne bygge ny veg med bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Kunngjøring - reguleringsendring av området ved Malm skole

Verran kommune kunngjør oppstart av reguleringsendring for reguleringsplan området ved Malm skole.

Digitalt planarkiv lanseres!

Verran kommune lanserer nå sitt digitale planarkiv på nett. Her kan du finne vedtatte reguleringsplaner, tilhørende bestemmelser og sakspapirer fra behandlingen. Du kan ta opp plankartet på skjerm og skrive ut de ulike dokumentene.

Planarkivet ligger her.