Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran | Artikkel

Resultat Kirkevalget

logo-valg

Resultater fra menighetsrådsvalget i Verran sokn er klart og finnes her.

Faste medlemmer:

Tanja Margaretha Ressem Boholm
Sonny Merete Malmo
Solrunn Overrein
Solve Ressem
Karen Josefa Engesvik Rasmussen
Erling Leopold Silderen
Arnt Martin Woldseth
Eli Birgitte Skjelstad

Varamedlemmer:

Sylvi Solheim Jåma
Ingun Sand Thunsør
Mona Tangstad Berg


Resultater fra kirkevalget nasjonalt finnes her:
http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/resultat%20i%20kirkevalget%202019/