Du er her: Hjem > Artikkel

Resultatet fra opptellingen av forhåndsstemmer – rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing

Det er avgitt 163 forhåndsstemmer i den rådgivende folkeavstemmingen, som tilsvarer 8,0 % av de stemmeberettigede. Dette er 2,6 % lavere antall forhåndsstemmer enn hva som ble avgitt ved kommune- og fylkestingsvalget i septer 2015.

Av de 163 forhåndsstemmene har 124 (76,1 %) stemt JA til forslaget om en kommunesammenslåing med Snåsa og Steinkjer. 39 (23,9 %) har stemt NEI til samme alternativet.

Valglokalene stengt kl. 20.00, og det endelige resultatet fra den rådgivende folkeavstemmingen kan forventes å foreligge ca. 21.30.

Ytterligere opplysninger kan gis av rådmann Jacob Br. Almlid, telefon 911 36475.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport