Du er her: Hjem > Artikkel

Forslag til handlingsprogram 2010-2013 nye fylkesveger

Rv 17 Steinkjer-Namsos prioritert av fylkesrådet

rv17-logoFylkesrådets forslag til handlingsprogram for nye riksveger i perioden 2010-2013 er nå offentliggjort. Handlingsprogrammet behandles av fylkestinget i møte 30. september 2009.

Det foreslåtte handlingsprogrammet gir en konkret beskrivelse av hvilke veger og prosjekter som skal prioriteres i planperioden, og hvordan disse skal finansieres.

"Som prosjektleder for Vegprosjektet Rv 17 Steinkjer-Namsos er det gledelig å registrere at dette prosjektet i handlingsprogammet er prioritert ihht vår prosjektplan. Det betyr at om fylkestinget følger anbefalingen er prosjektet fullfinansiert med 1.3 milliarder hvorav 780 millioner er bompenger og 520 millioner er offentlig andel", uttaler prosjektleder Bjørn Holder til www.verran.kommune.no.

Holder opplyser at forutsatt positivt vedtak i fylkestinget i september, vil ny Rv 17 og Rv 720 kunne tas i bruk i 2016 eller 2018, avhengig av hvilken utbyggingsstrategi som velges. Perioden fram til 2012 blir brukt til planlegging, mens den konkrete utbyggingen av delstrekningen igangsettes etter det.

Fylkesrådets forslag til handlingsprogram 2010-2013 Nye fylkesveger finner du her.

Se prosjektets nettside www.rv17.org for ytterligere informasjon.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport