Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling

holderberget.jpgEnhet for samfunnsutvikling

 

 Avdelingen har fagansvar for

  • drift av all kommunal bygningsmasse
  • drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
  • kommunalt planarbeid
  • landbruks- og utmarkssaker
  • delings- og byggesaker
  • forurensning og miljøvern
  • kart og oppmåling
  • forvaltning og drift av kommunens skog- og utmarkseiendommer.
 

Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører enhet for samfunnsutvikling.

 

 

 

 

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark ble vedtatt i kommunestyret 15.12.16.

Illustrasjon scooter_150x101

Kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Informasjon om prosjektet FV 17 og FV 720 Dyrstad-Sprova-Malm

Statens vegvesen legger ut faginformasjon og nyheter om prosjektet på følgende side på vegvesen.no:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv17fv720steinkjerverran