Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling

holderberget.jpgEnhet for samfunnsutvikling

 

 Avdelingen har fagansvar for

  • drift av all kommunal bygningsmasse
  • drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
  • kommunalt planarbeid
  • landbruks- og utmarkssaker
  • delings- og byggesaker
  • forurensning og miljøvern
  • kart og oppmåling
  • forvaltning og drift av kommunens skog- og utmarkseiendommer.
 

Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører enhet for samfunnsutvikling.