Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling

holderberget.jpgEnhet for samfunnsutvikling

 

 Avdelingen har fagansvar for

  • drift av all kommunal bygningsmasse
  • drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
  • kommunalt planarbeid
  • landbruks- og utmarkssaker
  • delings- og byggesaker
  • forurensning og miljøvern
  • kart og oppmåling
  • forvaltning og drift av kommunens skog- og utmarkseiendommer.
 

Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører enhet for samfunnsutvikling.

 

 

 

 
Hageavfall

Skal du levere hageavfall bringes dette til Tjuin

Se skilting for HAGEAVFALL.

Søknadsfrister 15. mai og 15. oktober 2017

OBS - nye søknadsfrister for produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Søknadsfrist 15. mai og 15. september

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2017

SMIL-midlene for 2017 er nå på plass og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark ble vedtatt i kommunestyret 15.12.16.