Malm skoles satsingsområder


 

U-trinn i utvikling

Skolebasert kompetanseutvikling

Malm skole er en av 12 skoler i Nord-Trøndelag som deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse og regning i alle fag.Kompetanseutviklingen er et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og varer fram til 31.12.15.