Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Skatteattest

Skatteattest

skatt

En skatteattest viser betalingsstatus for forfalte skatter og avgifter. Både private og offentlige virksomheter tar i bruk skatteattest i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Skatteattest indikerer at leverandøren har en seriøs og trygg økonomi.

Ved levering til det offentlige må leverandører legge frem attest for merverdiavgift og skatt, RF-1244, jf. forskrift 4. juli 2006 nr. 402.
 
Man må fremlegge skatteattest ved
  • tilbud/anbud/leveranser til offentlig virksomhet over 100.000 (ekskl. mva)
  • ved søknad om løyve til å drive person- og godstransportvirksomhet
  • ved søknad om skjenkebevilling.
 
Slik skaffer du skatteattest
Næringsdrivende kan bestille skatteattest både for skatt og for merverdiavgift på ett sted. Du kan enten henvende deg til skatteoppkreverkontoret eller til skattekontoret (Skatt Midt-Norge).
 
Skatteattest kan bestilles både skriftlig og muntlig.
 
Attesten sendes per post til forretningsadresse eller bostedsadresse senest to dager etter at bestillingen er mottatt. Dersom du i tillegg ønsker attesten tilsendt per telefaks, må du oppgi telefaksnummer. Vi gjør oppmerksom på at søkeren da selv bærer risikoen for at opplysningene kan havne på avveie.
 
Vi tar også kontakt før attesten utstedes dersom du har ubetalte skatter/avgifter. Viser attesten restanser, sendes den i utgangspunktet ikke per telefaks, med mindre søkeren ber om at det gjøres unntak.

Har du spørsmål om skatteattesten kan du ta kontakt med oss på telefon 932 66 142.