Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever
Handle hvitt - Hvit vask er grei skuring

Handle hvitt

Handlehvitt.no gjør det enklere for deg å handle hvitt.

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Skatteoppkrever: Hilde Sveås
skatt
Telefon: 932 66 142
Faks: 74 15 98 70
 
Postadresse: Liaveien 1, 7790 Malm
Besøksadresse: Verraparken, Malm
 
Åpningstider: man–fre 10.0014.00
 
 
Innbetaling
Skatt, arbeidsgiveravgift m.m. skal innbetales til konto for skatt tilhørende den kommunen der skattyter/arbeidsgiver er registrert.
 
 
Skattekontonummer
 
Verran kommune 6345 06 17247
Inderøy kommune 6345 06 17565
Steinkjer kommune 6345 06 17026
Snåsa kommune 6345 06 17360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For beregning av KID-nummer, se www.skatteetaten.no
 
Kontante innbetalinger kan foretas ved Verran Servicekontor.

 

Her finner du diverse skjema og mer informasjon: