Du er her: Hjem | Tjenester | Skatteoppkrever | Arbeidsgiver/bedrift | Artikkel

Skattetrekk

Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold til skattekortet og reglene i skattebetalingslovens kapittel 5.

skatt
Forskuddstrekk etter § 5-4 tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Den som foretar trekket skal sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto).
 
Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver og selskap mv. som er trekkpliktig etter skattebetalingslovens § 5-4 annet og tredje ledd, sende terminoppgave som viser forskuddstrekket i de to foregående måneder. Oppgaven skal vise fordelingen av forskuddstrekket til den enkelte kommune (kommunevis spesifikasjon) for hvert terminoppgjør.
 
Terminoppgave skal sendes selv om det ikke er foretatt trekk i terminen (0-oppgave).
 
Ved årets slutt skal det sendes oppgave over samlet trekk i året.