Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Skjemaer

Skjemaer innen enhet for samfunnsutvikling sine fagområder

Byggesak

Byggesaksskjema finner du hos Direktoratet for byggkvalitet (ekstern link)

Skjema for nabosamtykke til plassering nærmere nabogrense enn 4 meter finnes her.  

 
Kartutsnitt som skal medfølge byggesøknader kan du skrive ut fra kommunens kartportal.
 

 

Deling av eiendom/oppmåling/kartforretning

Deling av eiendom består av to sakstyper:

 1. Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1m:
  • Deling av grunneiendom
  • Arealoverføring mellom eiendommer (eks.tilleggstomt)
  • Etablering av festegrunn (festeeiendom og punktfeste
  •  
 2. Søknadspliktige tiltak etter matrikkelloven kap 3 og 7:
  • Grensejustering
  • Klarlegging av eksisterende grense
  • Uteareal av eierseksjon
  • Matrikulering av jordsameie
  • Matrikulering av umatrikulert grunn

For begge sakstyper kan dette skjemaet benyttes.

For sakstypene kreves også gjennomført nabovarsling ved bruk av byggeblankett 5154, 5155 og 5156 som du finner her.

Kontaktperson i forbindelse med deling av eiendom er senioring. Alf P. Reitan, tlf 982 53 428, e-post

Kartutsnitt som skal medfølge rekvisisjonen kan du skrive ut fra kommunens kartportal.

 

Erverv av eiendom

 

Søknad om konsesjon ved erverv av eiendom Ekstern link
Egenerklæring om konsesjonsfrihet Ekstern link

Skjema for tinglysing (skjøte, festekontrakt mm) finner du hos Statens kartverk.