Helsestasjon

Helsesøsters kontortid

Helsesøster er på skolen hver mandag mellom klokka 09.15 og 12.15. Alle elever som ønsker får treffe helsesøster eller avtale tidspunkt for samtale.
Ved behov for kontakt med helsestasjon: 98 24 40 58

Vedtatt i Samarbeidsutvalget/Arbeidsmiljøutvalget 16.10.12

PROSEDYRER VED ELEVFRAVÆR

Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Verran § 7.1 Ugyldig fravær fastsetter at skolen skal ha prosedyrer for hvordan vi håndterer stort elevfravær.
lus

Hva gjør vi når vi har fått lus?

Hver høst ser vi at lusa er et problem. Det er viktig at alle undersøker sine barn. Finner dere lus så følg anvisningen for hvordan bli kvitt lusa.