Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Skoler

Grunnskoler i Verran

Kommunen har skoleåret 2018/2019 to skolekretser med samlet ca. 260 elever.

Malm skoleMalm skole har ca. 200 elever på 1.-10. årstrinn

Konst. rektor: Lise Damås Aasland
Telefon: 982 53 474
 
 
 
 

Folla skoleFolla skole har 60 elever på 1.-10. årstrinn

Rektor: Gisle Almlid-Larsen
Telefon: 982 53 473
 

 

Malm skole og Folla skole har tilbud om SFO for elever på 1.-4. årstrinn.

 

Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1. desember.

Innskriving skole

Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet.

Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen.

Frist for innlevering er 1. desember 2018.

Informasjon fra AtB til elever og foresatte

Pris- og soneendring gjeldende fra 2. januar 2018.

Les mer her.

Nullmobbing

På www.nullmobbing.no finner dere informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva  man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing.