Planen er laget i et samarbeid mellom barnehagene og skolene i kommunen.

Plan for skolestart Verran kommune