Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vilt og fiske | Artikkel

Skuddpremieordning for smårovvilt innført i Verran

Reven  Verran kommune har innført skuddpremieordning for smårovvilt: rødrev, mår, villmink, røyskatt, grevling samt ravn og kråke.

Følgende vedtekt er vedtatt:

§ 1 Omfang av ordningen
Det opprettes med virkning fra 08.09.2011 skuddpremieordning for smårovvilt i Verran kommune. Ordningen omfatter lovlig felling og fangst i ordinær jakttid av følgende arter: rev, mår, grevling, villmink, røyskatt, ravn og kråke.
§ 2 Registrering og kontroll
Registrering og kontroll gjennomføres av kontrollører oppnevnt av kommunen.
For artene rev, mår, grevling, villmink og røyskatt skal hele dyret/hele skinnet legges fram for kontroll. Kontrollør klipper av høyre bakfot, merker og beholder denne for kontroll.
For artene ravn og kråke er det tilstrekkelig at begge ben av fuglen innleveres til registrering og kontroll.
For alle arter gjelder at kontrollør merker føttene med navn og dato på jeger. Materialet fryses og beholdes ut jaktsesongen, før det destrueres.
§ 3 Størrelse på skuddpremie, utbetaling mv.
Skuddpremiens størrelse fastsettes årlig av kommunen.
Utbetaling skjer en gang per år, etter oppgave gitt av kontrollørene.

§ 4 Finansiering
Skuddpremier finansieres ved bruk av fond for vilt- fiske og friluftsformål, supplert med eventuelle bidrag fra fjellstyret, private grunneiere mv.

Skuddpremiesatser 2011

For 2011/12 gjelder disse satsene for skuddpremie:
Rødrev 400,-
Mår 300,-
Villmink 200,-
Røyskatt 200,-
Grevling 100,-
Ravn og kråke 50,-

Innmelding og registrering

Hele dyret evt hele skinnet(med unntak for ravn og kråke) tas med til kontrolløren. Her klippes høyre bakfot av dyret og beholdes av kontrolløren. For artene ravn og kråke er det tilstrekkelig å levere inn begge bein av fuglen til kontrolløren.

Kontrolløren registrerer fangsten, samt navn, adresse og kontonummer til fangstmannen. Utbetaling skjer en gang per år etter fangstsesongen, dvs tidligst i mai måned.

Kontrollører

Kontrollører er:
Malm: Arve Myrmo, tlf. 41 65 70 45
Ytre Verran: Hans Tettli, tlf. 97 16 63 19

Jakt- og fangsttider

Rødrev: 15.07-15.04
Mår 01.11-15.03
Villmink 01.04-31.03 (hele året)
Røyskatt 21.08-15.03
Grevling 21.08.-31.01
Ravn 10.08-28.02
Kråke 15.07.-31.03