Du er her: Hjem > Artikkel

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019

Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.

Satsene er som følger:

 

Rødrev kr 400,-

Grevling kr 400,-

Mår kr 300,-

Villmink kr 200,-

Røyskatt kr 200,-

Ravn og kråke kr 50,-

 

Hvis du har felt smårovvilt i siste sesong som enda ikke er registrert, kan du ta kontakt med Hans Tettli tlf. 977 06 935 eller Mads Odin Svendsen tlf. 970 03 826.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport