Du er her: Hjem > Artikkel

Slik kan kommunen støtte opp om lokalbutikken

Nærbutikken har en nøkkelrolle når det gjelder å møte de utfordringene som mange bygdesamfunn står overfor. Dersom bygdefolket, butikken og kommunen samarbeider, vil resultatet bli mer livskraftige bygder.

Les mer her.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport