Du er her: Hjem | Organisasjon | Artikkel

Sluttrapport - Likestilling og mangfold i Verran kommune

Hovedmålet for prosjektet var å bidra til at kommunen i sin arbeidsgiverpolitikk, sine tjenester,
planprosesser og medvirkning ivaretar hensynet til likestilling og mangfold.